Visa nhập cảnh Việt Nam

Quy định mới về thời gian nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc diện miễn thị thực visa đơn phương

Quy định mới về thời gian nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc diện miễn thị thực visa đơn phương

16/11/2019

Theo quy định tại Điều 20 về Điều kiện nhập cảnh Việt Nam của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 quy định rõ:

DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐƯỢC MIỄN VISA VÀO VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐƯỢC MIỄN VISA VÀO VIỆT NAM

16/11/2019

DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐƯỢC MIỄN VISA VÀO VIỆT NAM

THỦ TỤC VÀ CÁC LOẠI CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM

THỦ TỤC VÀ CÁC LOẠI CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM

16/11/2019

Thủ tục áp dụng cho khách Quốc tịch thường

CÔNG VĂN XÉT DUYỆT VISA CỬA KHẨU VIỆT NAM ( Công văn nhập cảnh Việt Nam)

CÔNG VĂN XÉT DUYỆT VISA CỬA KHẨU VIỆT NAM ( Công văn nhập cảnh Việt Nam)

16/11/2019

Công văn nhập cảnh ( Công văn xét duyệt visa Cửa Khẩu) được hiểu là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần vào Việt Nam đúng mục đích: công tác, du lịch, .. theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

VISA CỬA KHẨU NHẬP CẢNH VIETNAM

VISA CỬA KHẨU NHẬP CẢNH VIETNAM

16/11/2019

Công văn nhập cảnh ( Công văn xét duyệt visa Cửa Khẩu) được hiểu là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần vào Việt Nam đúng mục đích: công tác, du lịch, .. theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Messenger