Thông tin hữu ích khác

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN KHÁC

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN KHÁC

16/11/2019

VISA DỰ HỘI NGHỊ (Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN DU HỌC

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN DU HỌC

16/11/2019

VISA DU HỌC (NGƯỜI ĐI HỌC TỰ NỘP HỒ SƠ, KHÔNG NHẬN HỒ SƠ NỘP QUA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN)

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN DU LỊCH

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN DU LỊCH

16/11/2019

A. TOUR TỔ CHỨC THEO CÔNG TY DU LỊCH

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN THƯƠNG MẠI

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN THƯƠNG MẠI

16/11/2019

THỦ TỤC VISA THƯƠNG MẠI (Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN KẾT HÔN

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN KẾT HÔN

16/11/2019

Thủ tục visa kết hôn thông thường

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN THĂM THÂN ( GIA ĐÌNH)

VISA HÀN QUỐC THEO DIỆN THĂM THÂN ( GIA ĐÌNH)

16/11/2019

VISA THĂM CON KẾT HÔN VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC (CON RỂ/DÂU MỜI BỐ MẸ) (Xét Visa trong 08 ngày làm việc)

ĐẠI SỨ QUÁN RUMANI TẠI HÀ NỘI TẠM DỪNG CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH

ĐẠI SỨ QUÁN RUMANI TẠI HÀ NỘI TẠM DỪNG CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH

16/11/2019

Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội tạm thời không có cán bộ lãnh sự vì vậy công dân Việt Nam, Cam-pu-chia và các nước khác có nhu cầu xin thị thực nhập cảnh vào Rumani đề nghị liên hệ : Đại sứ quán Rumani tại Thái Lan

Messenger