Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam

Quy định mới về làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quy định mới về làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

16/11/2019

Ngày 16/06/2014, Quốc hội ban hành Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này thay thế cho pháp lệnh số 24/2000/UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật có nhiều quy định mới về thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

THỦ TỤC LÀM THẺ TẠM TRÚ

THỦ TỤC LÀM THẺ TẠM TRÚ

16/11/2019

A. Dành cho Giám đốc Doanh nghiệp – Người góp vốn đầu tư tại Việt nam ( Có tên trên giấy phéo đầu tư – Đăng ký kinh doanh được thể hiện số tiền góp vốn khi mở Công ty). B. Dành cho Công dân Nước ngoài có Giấy phép lao động tại Việt nam

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

16/11/2019

Công ty UNIQUE TRAVEL chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú người nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Thẻ tạm trú người nước ngoài cho cơ quan Nhà Nước.Vì vậy, khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Dịch vụ tư vấn xin cấp Thẻ tạm trú người nước ngoài của chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Cấp mới Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp mới Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

16/11/2019

Thủ tục tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ thuận lợi nếu người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú.

Đổi Thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài

Đổi Thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài

16/11/2019

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Điều kiện và thủ tục làm thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện và thủ tục làm thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

16/11/2019

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ

Messenger