Hộ chiếu

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU TRẺ EM

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU TRẺ EM

16/11/2019

Trẻ Em: Từ 14 - 17 tuổi phải lên trình diện khi đi nộp hộ chiếu.

THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

16/11/2019

Cấp lại hộ chiếu: Đối với các trường hợp hộ chiếu bị mất ( Có đơn trình báo), hộ chiếu cũ hết trang dán thị thực, hộ chiếu còn hạn trên 30 ngày hoặc hộ chiếu cần điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân.

THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

16/11/2019

Chứng minh thư gốc không quá 15 năm còn Nguyên bản của Công An cấp ( Không ép dẻo - mờ - bong – nát). Nếu không còn Nguyên bản Yêu cầu phải có xác nhận của Phường Xã nơi có hộ khẩu ( Công an Phường Xã đóng dấu giáp lai vào ảnh & có xác nhận ở dưới vào tờ khai Hộ chiếu: Đóng dấu đỏ và Trưởng hoặc Phó Công an Phường Xã xác nhận )

Messenger