Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt nam

Quy định giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thông tư 102

Quy định giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thông tư 102

16/11/2019

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động Việt Nam?

Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động Việt Nam?

16/11/2019

Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động Việt Nam?

Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

16/11/2019

THÔNG TƯ Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động tại Việt Nam

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động tại Việt Nam

16/11/2019

Trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam thì Lý lịch tư pháp là một tài liệu quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên việc xin lý lịch tư pháp không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi cho người nước ngoài, hiểu được điều đó, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ làm lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng điều kiện thuận lợi hơn trong thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

16/11/2019

Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

16/11/2019

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

GIẤY TỜ CẦN THIẾT XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIẤY TỜ CẦN THIẾT XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

16/11/2019

Xác nhận chuyên môn Lao động kỹ thuật: Cần chứng nhận 1 năm đào tạo và xác nhận 3 năm kinh nghiệm; Các chức danh quản lý: Cần bằng đại học hoặc tương đương và xác nhận 5 năm làm việc; Chuyên gia cần xác nhận là chuyên gia.

Messenger